Handschriften

Van Die Rose van Heinric bestaan nog drie volledige handschriften en negen fragmenten:

in het zogeheten Amsterdamse handschrift, dat wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (sign. KA 24 / K.A. XXIV) [met de Roman van Cassamus en Dit es de Frenesie], datering 1320-1325,

sign. KA 24 / K.A. XXIV: catalogus KA24_KBDenHaag;

in het Brusselse handschrift, dat wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel (sign. Ms. II 1171) [het ‘Cheltenhamse handschrift’, met ook de Spiegel Historiael en Van de seven vroeden van binnen Rome], datering 14e eeuw,

sign. Ms. II 1171: catalogus II1171_KBBrussel;

en in het zogeheten Comburgse handschrift, dat wordt bewaard in de Württembergische Landesbibliothek te Stuttgart (sign. Cod. poet. et phil. Fol. 22) [verzamelhandschrift met o.a. Van den vos Reynaerde], datering 1400-1425,

sign. Cod. poet. et phil. Fol. 22: catalogus Fol22Comburg_Stuttgart.

De (inmiddels) negen fragmenten worden in verschillende Nederlandse, Belgische, Duitse, Engelse en Amerikaanse bibliotheken bewaard.

Het Amsterdamse handschrift is uitgegeven door dr. E. Verwijs in 1868 (herdruk 1976) [met het Comburgse in de noten]. Het gehele Comburgse handschrift is in 1997 opnieuw uitgegeven door dr. H. Brinkman en drs. J. Schenkel. Het Brusselse handschrift is nog nooit uitgegeven. Van de fragmenten zijn enkele in diverse tijdschriftartikelen gepubliceerd. Aan de drie volledige handschriften wordt gerefereerd als: hs. A is Amsterdam (in de KB Den Haag), hs. B is Brussel (in de KB Brussel) en hs. C  is Comburg (in de WLB Stuttgart). Inmiddels is ook sprake van een ‘hs. D’, omdat vier fragmenten mogelijk uit dezelfde codex afkomstig zijn.

 

Tijdens en direct na mijn specialisatie Middelnederlandse letterkunde (aan de Universiteit van Amsterdam 1989-1993) heb ik diplomatische afschriften gemaakt (uitleg: diplomatisch, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk tekst; kritisch, een leesbare historische versie; synoptisch, in kolommen parallel naast elkaar; zie DocumentEditeren_mei2023) van de drie volledige handschriften. En heb ik een synoptische vierkoloms editie gemaakt met de Oudfranse (bron)tekst -op basis van de editie Lecoy 1973- en de drie volledige handschriften. Ook heb ik diplomatische afschriften gemaakt van alle acht toen bekende fragmenten en deze opgenomen in een synoptische vierkoloms editie (de handschriften A, B en C, en een kolom voor de fragmenten). Ik bezit van beide vierkoloms edities geprinte exemplaren.

titelblad_2x_1995-1999_pdf

 

In 2018 heb ik -in samenwerking met dr. Willem Kuiper- een digitale vierkoloms editie gemaakt met de Oudfranse (bron)tekst op basis van de editie Lecoy 1965 (zie Literatuur) en de drie volledige handschriften (Amsterdam, Brussel en Comburg) van de Middelnederlandse bewerking. En in 2019 is er ook een digitale vijfkoloms editie gemaakt waarbij de synoptische vierkoloms editie is aangevuld met in één kolom alle negen nu bekende fragmenten.

 

Ook is er nog een moderne vertaling uit 1991 door Ernst van Altena van de Roman de la Rose / de roman van de roos (alleen nog antiquarisch verkrijgbaar, maar opnieuw uitgegeven in 2016 door Lalito).

KA 24 KB Den Haag
Ms. II 1171 KB van België, Brussel
Cod. poet. et phil. Fol. 22 Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart