Edities

Die Rose van Heinric van Aken, met de fragmenten der tweede vertaling. Ed. Eelco Verwijs. ’s Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1868 (herdruk  Utrecht : HES Publishers, 1976). [Amsterdamse hs] PDF: Verwijs_Die Rose_1976

Denkmäler altniederländischer Sprache und Litteratur. Nach ungedruckten Quellen herausgegeben von E. Kausler. 3 dln. Tübingen, 1840-1866 (herdruk 1978). [Comburgse hs]

Het Comburgse handschrift Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil. Fol. 22. Ed. Herman Brinkman en Janny Schenkel. Hilversum : Verloren, 1997. Band 1, p. 112-454. PDF: Bd1_Het-Comburgse-handschrift_Verloren

D.E. van der Poel. De Vlaamse ROSE en DIE ROSE van Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de ROMAN DE LA ROSE. Hilversum : Verloren, 1989.

Le Roman de la Rose par Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Ed. Ernest Langlois. Paris : Firmin Didot, 1914–24. 5 vols: Tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 et tome 5.

Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Le Roman de la Rose. Ed. Felix Lecoy. Paris : Champion, 1965-70. 3 vols: Tome 1 Lorris, tome 1 Meung, tome 2 et tome 3.

Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Le Roman de la Rose. Ed. Felix Lecoy.  Paris : Champion, 1970-73. 3 vols.

Guillaume de Lorris et Jean de Meun. Le Roman de la Rose. Ed. Daniel Poirion. Paris : Flammarion, 1974. [modern-Franse vertaling]

Guillaume de Lorris en Jean de Meung. De roman van de roos. Nederlands van Ernst van Altena. Baarn : AMBO | Anthos, 1991. ISBN 9789026311000. [alleen antiquarisch te koop]

Guillaume de Lorris en Jean de Meung. De roman van de roos. Vertaling Ernst van Altena. Lalito klassiek. LALITO : Doesburg, 2016. ISBN 9789491982347.