Fragmenten en de vijfkolomseditie

Hieronder volgen de 9 fragmenten elk apart, door mij afgeschreven. Eventuele fouten zijn mijn verantwoordelijkheid. Bovendien staat hier de vijfkolomseditie die ik met dr. Willem Kuiper heb kunnen maken dankzij zijn ‘super-pc’ met een groot, ultra-sharp beeldscherm van Dell !

Fragment 1: UniversiteitsBibliotheek Amsterdam, 1 A 24-b – vanaf r. C403

Fragment 2: London British Museum, Add. 38091 P – vanaf r. A1152

Fragment 3: UniversiteitsBibliotheek Amsterdam, 1 A 24-c – vanaf r. A5464

Fragment 4: UniversiteitsBibliotheek Gent, ms. 1638 – vanaf r. B5609 en C7546

Fragment 5: Fragment Moons, Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven [MS1325] – vanaf r. A8754

Fragment 6: UniversiteitsBibliotheek Gent, ms. 1374 (Heber-Serrure handschrift) – vanaf r. B8931

Fragment 7: Fragment Dülmen, Herzog von Croy’sches Familiearchiv und Bibliothek 15 – vanaf r. B10946 en B11939

Fragment 8: Fragment Lievens, Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, hs. 118 – vanaf r. A12320

Fragment 9: Beinecke MS 915, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University Library, New Haven, CT – vanaf r. C13828

N.B. de fragmenten 2, 3, 5 en 8 zouden uit één handschrift komen, hs. D genoemd. Zie het artikel van Theo Coun in Verslagen & Mededelingen KANTL (1994, 1).

Foto van (gedeelte van) Fragment 2: London British Museum, Add. 38091 P

VIJFKOLOMSEDITIE: Frans – hs. A – hs. B – fragmenten – hs. C. De pdf met de synoptische vijfkolomseditie kan (↓ hieronder) gedownload worden. Zie voor de noten bij de handschriften A, B en C de vierkolomseditie. De regelnummering van elk fragment is volgens het handschrift waar de meeste overeenkomst mee is. De noten bij de fragmenten zijn in de losse bestanden opgenomen, van elk fragment apart (↑ hierboven).

Als u dit / hieruit wilt citeren, dan graag als volgt:
Vijfkolomseditie Die Rose door drs. H. Hendriks & dr. W. Kuiper, cop. 2019.