Fragmenten en de vijfkoloms editie

Hieronder volgen de 9 fragmenten elk apart, door mij afgeschreven. Eventuele fouten zijn mijn verantwoordelijkheid. Bovendien staat hier de vijfkoloms editie die ik met dr. Willem Kuiper heb kunnen maken dankzij zijn ‘super-pc’ met een groot, ultra-sharp beeldscherm van Dell !

Fragment 1: UniversiteitsBibliotheek Amsterdam, 1 A 24-b – vanaf r. C403

Fragment 2: London British Museum, Add. 38091 P – vanaf r. A1152

Fragment 3: UniversiteitsBibliotheek Amsterdam, 1 A 24-c – vanaf r. A5464

Fragment 4: UniversiteitsBibliotheek Gent, ms. 1638 – vanaf r. B5609 en C7546

Fragment 5: Fragment Moons, Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven [MS1325] – vanaf r. A8754

Fragment 6: UniversiteitsBibliotheek Gent, ms. 1374 (Heber-Serrure handschrift) – vanaf r. B8931

Fragment 7: Fragment Dülmen, Herzog von Croy’sches Familiearchiv und Bibliothek 15 – vanaf r. B10946 en B11939

Fragment 8: Fragment Lievens, Centrale Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, hs. 118 – vanaf r. A12320

Fragment 9: Beinecke MS 915, Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Yale University Library, New Haven, CT – vanaf r. C13828

N.B. de fragmenten 2, 3, 5 en 8 zouden uit één handschrift komen, hs. D genoemd. Zie het artikel van Theo Coun in Verslagen & Mededelingen KANTL (1994, 1).

Foto van (gedeelte van) Fragment 2: London British Museum, Add. 38091 P

VIJFKOLOMS EDITIE: Frans – hs. A – hs. B – fragmenten – hs. C. De pdf met de synoptische vijfkoloms editie kan (↓ hieronder) gedownload worden. Zie voor de noten bij de handschriften A, B en C de vierkoloms editie. De regelnummering van elk fragment is volgens het handschrift waar de meeste overeenkomst mee is. De noten bij de fragmenten zijn in de losse bestanden opgenomen, van elk fragment apart (↑ hierboven).

Als u dit / hieruit wilt citeren, dan graag als volgt:
Vijfkoloms editie Die Rose door drs. H. Hendriks & dr. W. Kuiper, cop. 2019.